ေခ်ာက္၌ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္သစ္ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တစ္လအခမဲ့ ပရုိမိုးရွင္းေပးေနျပီ။

ေခ်ာက္၌ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္သစ္ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တစ္လအခမဲ့ သၿဂႋဳဟ္ခြင့္ေပးမည္

မေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁၅) ေျမနီကုန္းသုသာန္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္သစ္ကို စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ မတ္လတစ္လကို အခမဲ့ သၿဂႋဳဟ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေနာျဖဴ လူမႈကူညီေရးအသင္းထံမွ သိရသည္။

ယခုလအၿပီး ေနာက္လမ်ား၌ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ယခုစမ္းသပ္ကာလအတြင္းက တစ္ဦးလွ်င္ မီးသၿဂႋဳဟ္ရသည့္ ဒီဇယ္ ကုန္က်မႈအေပၚ မူတည္၍ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။

“စမ္းသပ္တဲ့ မတ္လတစ္လပဲ အသင္းက အကုန္အက်ခံၿပီး သၿဂႋဳဟ္ေပးမွာပါ။ ဒီလမွာ လူတစ္ေယာက္ မီးသၿဂႋဳဟ္စရိတ္ ဒီဇယ္ဆီ ကုန္က်တာကို တြက္ခ်က္မယ္။ ေနာက္လေတြမွာ ေသဆံုးသူရဲ႕ မိသားစုေတြက ဒီဇယ္ဆီဖိုးပဲ ေပးရမွာ”ဟု မေနာျဖဴ လူမႈကူညီေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

အသင္းအေနႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္းႏွင့္ မီး မသၿဂႋဳဟ္လိုသူမ်ားအတြက္ အသင္းပိုင္ ေျမေနရာမ်ား၌ အခမဲ့ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ သီးျခား အလွဴခံ၍ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ကို ဧၿပီလ ၄ ရက္က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔သို႔ လႊဲအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္မတို႔ၿမိဳ႕မွာ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္နဲ႔ မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ကူးစက္ တတ္တဲ့ေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့ရင္ ခ်က္ခ်င္း မီးသၿဂႋဳဟ္လို႔ ရတယ္ေလ။ လူေသေတြကို မီးသၿဂႋဳဟ္ေတာ့ အနံ႔အသက္ေတြ ေရာဂါ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ ကူးစက္ေရာဂါဆိုလည္း ကူးစက္မႈ နည္းသြားတာေပါ့”ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မေနာျဖဴ လူမႈကူညီေရးအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္မွစ၍ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္သံုး၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂ ရက္က ပထမဆံုး အသက္ ၅၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ ဦးေအာင္ေ႐ႊ (ခ) ဦးေအာင္ကိုကို ကို စမ္းသပ္သၿဂႋဳဟ္ေပးခဲ့သည္။

ေနႏိုင္(ေခ်ာက္)

The Voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *