သင့္အတြက္ ယေန႔ေဟာစာတမ္း ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ပါသည္။ ပုံကုိနွိပ္ျပီးဖတ္ပါ။


သင့္အတြက္ ယေန႔ေဟာစတမ္း
(၄-၃-၂၀၁၈)
တနဂၤေႏြသားသမီး
ယေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။
အလုပ္တြင္း မနာလိုျခင္းခံရမည္။
အခ်စ္ေရး ဖူးစာဖက္ေတြ႕ မည္။
အျဖဴေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

တနလၤာသားသမီး

ယေန႔တြင္ စိတ္ထင္ရာမလုပ္ပါႏွင့္။
အလုပ္တြင္း စိတ္ဖိစီးမည္။
အခ်စ္ေရး ေသြးထိုးခံရ မည္။
အဝါေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

အဂၤါသားသမီး

ယေန႔တြင္ လူႀကီးမ်ားအႀကံရယူပါ။
အလုပ္တြင္း ေနရာေျပာင္းရမည္။
အခ်စ္ေရး ခ်စ္သူ၏ အလိုလိုက္ေနရမည္။
အျပာေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီး

ယေန႔တြင္ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္ေျပမည္။
အလုပ္တြင္း ေျပာင္းလြဲမႈႀကံဳမည္။
အခ်စ္ေရး စိတ္ေပ်ာ္စရာေပၚမည္။
အနီေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီး

ယေန႔တြင္ လူ႔ေအာက္က်ိဳ႕ေပါင္းပါ။
အလုပ္တြင္းခ်ီးမႊမး္ခံရမည္။
အခ်စ္ေရး ခ်စ္သူ၏ ၾကင္နာမႈရမည္။
ေရႊေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

ေသာၾကာသားသမီး

ယေန႔တြင္ သူတပါးအားမကိုးရ။
အလုပ္တြင္းမေပ်ာ္ပိုက္ျဖစ္မည္။
အခ်စ္ေရး အယူအဆ ကြဲမည္။
အစိမ္းေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

စေနသားသမီး

ယေန႔တြင္ စိတ္ရွည္သီးခံပါ။
အလုပ္တြင္းေကာင္းက်ိဳးရမည္။
အခ်စ္ေရး ခ်စ္သူ၏စိမ္းကား မႈခံရမည္။
အညိဳေရာင္ကို ေဆာင္ပါ။

ဆရာဟိမဝႏၲာ – 09 400 4444 96

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *