ဖတ္​တီးမ​ေလး​ေတြကို အိမ္​​ေထာင္​ဘက္​အျဖစ္​ ​ ေရႊးခ်ယ္​သင္​့​ေသာ အ​ေၾကာင္​းရင္​းမ်ား

ဖတ္​တီးမ​ေလး​ေတြကို အိမ္​​ေထာင္​ဘက္​အျဖစ္​ ​
ေရႊးခ်ယ္​သင္​့​ေသာ အ​ေၾကာင္​းရင္​းမ်ား


မနက္အိပ္ရာနိူးသည္နွင့္
ပိန္ေသာမိန္းကေလးမ်ားသည္
အလွအပျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္
မနက္စာစားရန္ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ေစ် း ဝယ္ရာတြင္ ငပိန္မမ်ားသည္
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းရန္ ဝယ္ယူရျပီး
ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ စားေကာင္းမည့္
အရာမ်ားသာ ဝယ္ယူရပါသည္။

ငပိန္မမ်ားသည္ အလွအပပစၥည္းမ်ား
ဝယ္ယူရန္ ေစ်းဖိုးေခ်ြတာေနခ်ိန္တြင္
ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ သားငါးအစုံပါရန္
ဝယ္ယူေနပါသည္။

ထို႔ေျကာင့္
ငပိန္မေလးမ်ားအား ေယာက္်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္
ေပါင္းသင္းပါက အစားဆင္းရဲျခင္းကို
ခံစားရပါမည္။
ဖတ္တီးမေလးမ်ားအား လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းျဖင့္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား စားရနိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္
ငပိန္မေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစား
ေနာက္ဆုံးေပၚ ခဏခဏထြက္ရိွသည့္အျပင္
ငပိန္မေလးမ်ားရဲ႕ ဆိုဒ္ကိုလည္း မွတ္သား
ဝယ္ယူေပးရသျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းကို
ခံစားရနိုင္ပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစားဝယ္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ား၌ ဆိုဒ္ျကီးထြက္ရိွျခင္း နည္းပါးျခင္းအျပင္ ဝယ္ယူရာတြင္ ဆိုဒ္မွတ္သားစရာမလိုပဲ
အျကီးဆုံးဆုိဒ္ ဝယ္ယူေပးရသျဖင့္
သက္သာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳ း ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဴ း
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရာသီဥတု သုံးမ်ိဳဴ းရိွျပီး
မိုးရာသီ နွင့္ ေဆာင္းရာသီ တို႔တြင္
ဖတ္မတီးေလးမ်ား၏ ရင္ခြင္သည္
အေႏြးေထြးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။


မ်ိဴ းဆက္အတြက္ေကာင္းက်ိဴးး
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
ရင္ေသြးမ်ားအတြက္ မိခင္နို႔ရည္
ဖူလံုသည္အျပင္ အလွအပအား
မိမိအတြက္ပါ ရင္ေသြးမ်ားအား
ပိုမိုျပင္ဆင္ေပးေသာေျကာင့္
ရင္ေသြးမ်ားသည္ အစဥ္
လွပဖြံျဖိဴ းေနတတ္ပါသည္။

သစၥာရိွျခင္းနွင့္ေပၚလြင္ျခင္း
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္
ေနာက္ထပ္ယူမည့္သူမရိွျခင္းေျကာင့္
ေယာက္်ားမ်ားအေပၚ အလိုလိုက္အျကိုက္ေဆာင္သည့္အျပင္
ေဖာက္ျပန္ရန္ အလြန္နည္းပါးေလသည္။
ဖတ္တီးမေလးမ်ားျဖင့္ တြဲသြားပါက
ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွား
လွပေနပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအား
လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္
လွပေသာ ဘဝမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ျကပါစို႔
#CRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *